AI

Supervised Learning (Thực hành – Phần 2)

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu tổng quan về phương pháp học có giám sát và thực hành với ...
Read More

Các khái niệm Generalization, Overfitting, Underfitting và Trade-Off trong Machine Learning

Trong Supervised Machine Learning, chúng ta cố gắng đi tìm mô hình dự đoán chính xác nhất có thể dựa ...
Read More

Supervised Learning (Thực hành – Phần 1)

1. Supervised Learning là gì? Phương pháp bao gồm các thuật toán đoán trước giá trị dựa trên kinh nghiệm ...
Read More

Gradient Descent thần thánh

Như chúng ta đã biết, hiện nay Machine Learning nói riêng, AI nói chung không thể có công thức đúng ...
Read More

Đôi nét về Machine Learning

Từ năm 2013 trở lại đây, AI (trí tuệ nhân tạo) đã có những bước tiến vượt bậc so với ...
Read More