Đôi nét về Machine Learning

Từ năm 2013 trở lại đây, AI (trí tuệ nhân tạo) đã có những bước tiến vượt bậc so với ...
Read More

Logistic Regression

Logistic Regression là gì? Thuật toán Machine Learning này được vay mượn từ xác suất thống kê, được sử dụng ...
Read More